Official Slogans for Comrade Valentine’s Day 2016

valentineslogo

To All Who Love the People, To All Who Fight Their Oppressors and Exploiters:

1. Let us take up the proletarian line of revolutionary romanticism laid down by Comrade Valentine as our bright red battle cry.

2. Let us struggle tirelessly and resolutely to roll back the poisonous tide of anti-woman and anti-LGBTQ reaction worldwide!!

3. Let us extend messages of revolutionary love and class solidarity to people’s fighters imprisoned by the enemy!!!


Folks wishing to honor the third of the 2016 slogans can write to prisoners using contact information on this list provided by the Jericho movement.

 

Para Todas/os Que Aman a la Gente,  y Para Todas/os Que Luchan Contra Sus Opresores y Explotadores:

1. Tomemos la línea proletaria del romanticismo revolucionario establecido por el Compañero Valentín como nuestro grito de guerra brillante y rojo.

2. Luchemos sin descanso y con firmeza para aplastar la marea de reacción venenosa anti-mujer y anti-LGBTQ en todo el mundo!!

3. Extendamos mensajes de amor revolucionario y solidaridad de clase a las/los combatientes encarcelada s/os por el enemigo!!!

(trans. Zancudo)

 

Till alla som känner kärlek för mänskligheten, till alla som bekämpar förtryckare och utsugare:

1. Kamrat Valentin lade fram den proletära linjen – revolutionär romantik. Låt oss ta upp den som vårt röda stridsrop.

2. Låt oss outtröttligt och beslutsamt bekämpa den världsomspännande, reaktionära vågen av sexism och homo- och transfobi!!

3. Låt oss sprida vårt revolutionära kärleksbudskap och vår klassolidaritet till alla de folkets kämpar som fängslats av fienden!!!

(trans. SW)

 

An alle, die das Volk lieben, an alle., die gegen ihre Unterdrücker und
Ausbeuter kämpfen:

1. Lasst uns die proletarische Linie der revolutionären Romantik
aufnehmen, die vom Genossen Valentin als unseren hellroten Schlachtruf
festgelegt worden ist.

2. Lasst uns unermüdlich und entschlossen kämpfen, um weltweit die
giftige Flut der reaktionären Politik gegen Frauen und gegen LGBTQ
zurückzudrängen!!

3. Lasst uns die Botschaften der revolutionäre Liebe und der
Klassensolidarität an alle Kämpfer des Volkes schicken, die vom Feind
eingekerkert worden sind!!!

(trans. Einde O’Callaghan)

Download this piece as a PDF
FacebookTwitterGoogle+Share
This entry was posted in Slogans. Bookmark the permalink.